در حال بارگزاری....
دانلود

باکو - ماکو

ماکو ، درشمال آذربایجان غربی داش ماکو شهری است درمیان صخره های سنگی
اما چرا داش ماکو، این شهر به دلیل این که درمیان سنگ وصخره بنا شده است به این نام مشهوراست
هنگامی که اسم ماکو را برزبان می آوریم شهرباکو نیز یادمان می افتد
باکی، ازریشه ی فعل باق، باک ، باخ، باخماق (نگاه کردن) به وجود آمده است
پس باکو یعنی جایی که نگاه می کنند(نظاره گاه) است
این مکان به این دلیل این چنین نامگذاری شده است که ازتپه های باکی دیدن نقاط دور دریا نیز ممکن است
بن/من، بین/مین، بونجوق/مونجوق، همان طور که دیده می شود حرف ب به حرف م تبدیل شده است
بنابر این هم ماکو نیز تبدیل شده ی باکو است وبه معنای نظاره گاه است
اگر باکو به معنای جایی است که به دریا نگاه میکنند به احتمال زیاد شهر ماکو نیز به معنای شهری است که نظاره گر کوه و رود زنگمار است


14 شهریور 98
مطالب پیشنهادی