در حال بارگزاری....

بحران آب در خوزستان

مصاحبه با مردم یکی از روستا های خوزستان که با بحران آب آشامیدنی روبه رو هستند


16 آبان 96