در حال بارگزاری....
دانلود

برداشت پسته در آمریکا

این فیلم برداشت مکانیزه پسته در آمریکا را نشان می دهد
تفاوت زیادی بین برداشت پسته آمریکا و برداشت پسته در ایران وجود دارد
پسته در ایران سنتی است.
طعم پسته ایرانی خیلی بهتر از پسته آمریکایی است.
و این یک مزیت فروش برای ایران است.
https://kermoonshop.com/buy-rafsanjan-pistachio/


27 مهر 98