در حال بارگزاری....
دانلود

سکانس آخر ماسک عروس

سلام امروز روز ملی استقلال کره از حکومت استعماری ژاپن و همچنین تقسیم کره به دو بخش شمالی و جنوبی.اینم سکانس از سریال بسیار زیبا ماسک عروس که براساس همین واقعیت ساخته شده