در حال بارگزاری....
دانلود

امام رضا .......(علیرضا روزگار)

فقط بشنوید اگه دلتون پر کشید مثه من اشک ریختید برا منم دعا کنید......شـاه شـوم، مـاه شـوم، زر شوم / در حـرمـتت بـاز کـبوتر شـوم

اى مـلک الـحاج ، کـجا می روى/ پشـت بـه این قبله چرا می روى؟

سـعى در ایـن مروه صفا میدهد / خـاک بـهشت اسـت، شفا میدهد . . .

.