در حال بارگزاری....
دانلود

انتقاد شدید مشاور از 4 وزیر

شبکه خبر- 4 آبان 94- 20:00| اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور معتقد است 4 وزیری که به روحانی نامه نوشتند که باید برای بهبود اوضاع اقتصادی سریعا تصمیم بگیریم پشیمان شده اند چون درخواست نابجایی داشته اند.