در حال بارگزاری....
دانلود

پاییز -شعر استاد گوران-با صدای نجم الدین غلامی

کردی:
پایز پایز بووکی قژ زه رد
من مات تو زیز هه ردوو هاوده رد
من فرمیسکم تو بارانت
من هه ناسه م تو بای ساردت
من خه م تو هه وری گریانت
دوایی نایه دادم دادت
پایز پایز گه لا ریزانت
هه وری ماتی ئاسمانت
له به ر کزه ی بای سه ر ته زین
له گه ل گه لای دره ختا ئه ژین
به لام فره سه خت و به جوشه
دوزه خیکه و وا له جوشا
پایز پایز شان و مل بور
من مات تو زیز هه ردوکمان جور
هه رچه ن گول سیس ئه بی بگرین
ئالتونی دار ئه رژی بگرین
پولی بالدار ئه فری بگرین
بگرین بگرین چاومان نه سرین
پایز پایز هه رگیز هه رگیز
فارسی:


مطالب پیشنهادی