در حال بارگزاری....
دانلود

عجائب 8 گانه یهود

بسم الله

دراین کلیپ استاد رائفی پور در مورد سمت های کلیدی و درصد احتمال اینکه چقدر ممکن است این فرد از اقلییت یهود باشد


مطالب پیشنهادی