در حال بارگزاری....
دانلود

فیلمبرداری و عکاسی از همایش و سمینار

جشنواره ملی برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان
irantopbrands.org
مکان : مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ایران
www.iicc.ir
20 بهمن 1392
تصویربرداری و تدوین : گروه آتلیه عکاسی و فیلمبرداری اندیشه نو
مجری : محمود شهریاری
قائم مقام اجرایی جشنواره : جناب آقای اسدی
دبیر کمیته علمی جشنواره : استاد دکتر محمدیان
دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران : جناب آقای دکتر مهاجر
با حضور آقای احمدیان ( مدیر موسسه محک )