در حال بارگزاری....
دانلود

اگه من نبودم چی میشد؟؟!!

واقعا اگه نبودم چی میشد؟ لوک بیچاره به رحمت خدا میرفت. (ولی سر خودمم چیز کمی نیومد. ) اگه وقت کردم مراسم ختم دارت ویدرم میذارم. ( هر کی فانحه نخونه همین بلایی که سر دارت سیدیوس اوردم سر اونم در میارم بعدا نگی نگفتی!)


مطالب پیشنهادی