در حال بارگزاری....
دانلود

مستند پایان انتظار - قسمت چهارم

مجموعه مستند کوتاه : پایان انتظار کاری از : انصار امام مهدی (ع) - موسسه وارثین ملکوت، تعداد قسمت ها : 4 اپیزود، قسمت چهارم : چگونه میتوان حجت حقیقی را از مدعیان دروغین، شناخت؟ آیا سید احمدالحسن، فرستاده ای از جانب خداوند است؟ بررسی راه شناخت فرستادگان خداوند و تطبیق کلی آن به سید احمدالحسن علیه السلام، وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام https://www.almahdyoon.co


21 اردیبهشت 99