در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم سقف قوسی مدرن - سوله -بدون ستون و تیر-خود نگه دار

www.yadollahi24.mihanblog.com معرفی تکنولوژی سازه بدون ستون و تیر . مناسب برای همه نوع سازه های صنعتی و تجاری و تفریحی .... قابل اجرا تا دهانه 42 متر بدون ستون.


مطالب پیشنهادی