در حال بارگزاری....
دانلود

ظرفشویی بوش مدل SMS67MW00G

سر و صدای بسیار کم (42-45 db)
یکی از برنامه های شستشوی این ماشین برنامه سر و صدای کم این مدل است. این برنامه باعث پایین آمدن صدای ناشی از شستشوی ظروف می شود، که در این حالت به کمترین حد ممکن میرسد. این برنامه منطبق با برنامه Eco 50 °C است که میزان پاشش آب را کاهش می دهد.
https://banehkhanegi.com/25-dishwasheres


28 مهر 98