در حال بارگزاری....
دانلود

اعتراف تکان دهنده

قربانیان جنسی، دختران و پسرانی بین ۴ تا ۹ سال هستند که حداقل یکی از آنها مبتلا به بیماری ایدز شده است.ز تجاوز جنسی دیگری از مبلغان مسیحی پرده برداشتند. مقامات قضایی آمریکا با جنایات تکان دهنده یک مبلغ مسیحی مواجه شدند. این مبلغ مسیحی در سفر خود به آفریقا به دختران و پسران زیادی تجاوز جنسی کرده است. او که در خانه کودکان کنیا به صورت داوطلب خدمت! می کرده است، پسران و دختران را مورد تعرض جنسی قرار می