در حال بارگزاری....
دانلود

تاریخ شیعه(در کتب معتبر سنی)شیعه از زمان پیامبر (ص)

قسمت سه (از معتبر ترین کتب اهل سنت اثبات می شود که خود علمای سنی اعتراف کرده اند که بسیاری از یاران حضرت علی (ع) شیعه او بودند(پاسخ به شبهات مسخره وهابیت)