در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم کامل دوخت شیرازه فرش ماشینی از دو زاویه

فیلم کامل دوخت شیرازه فرش ماشینی از دو زاویه

فیلم کامل دوخت شیرازه فرش ماشینی از دو زاویه جلو و عقب دستگاه

برای کسب اطلاع بیشتر درباره رنگ ها و قیمت #شیرازه و دیگر خدمات #قالیشویی و #رفوی_فرش به سایت #کارخانه_قالیشویی_ادیب ، مراجعه نمایید:

https://adibcarpet.com/fa/


30 مهر 98