در حال بارگزاری....
دانلود

اصالت با خداست نه بشر !

قسمت پنجم از مجموعه کلیپ های تحریف امام (ره) ممنوع!
اصالت با خداست و اصل خدامحوریست نه انسان و انسان محوری.