در حال بارگزاری....
دانلود

آمدم ای شاه پناهم بده- استاد کریمخانی

آمدم ای شاه پناهم بده
خط امانی ز گناهم بده
ای حرمت ملجا درماندگان
دور مران از در و راهم بده رضا جان