در حال بارگزاری....
دانلود

فکر کنید تا آلزایمر نگیرید!

شاید این گونه تصور شود که افراد پرمشغله، بیش از دیگران دچار آلزایمر می شوند. پژوهش های معتبر، رابطه ای جدید میان کار و حافظه کشف کرده اند…
http://baghdaroo.com/think-to-prevent-alzheimer/