در حال بارگزاری....
دانلود

به این میگن دمام زنی، گروه Leymer Folk از بوشهر

بهترین نوع دمام زنی مربوط به استان بوشهر هست ،

که البته از بوشهر شروع شده است.

که در خود استان شهر خورموج و خود شهر بوشهر بهترین دمام را می زنند.

هدف از دمام زنی، در دوران گذشته از دمام زنی برای با خبر کردن مردم از ماه محرم و صفر و دعوت یا تشوثق آنها به روضه ها و مراسم عزداری محرم زده می شده. و الان هم همین طور است.

......... دمام تشکیل شده از...............
دمام : به طبل مورد استفاده گفته می شود.

سنج: که از صدای جینگ دارد و هر سنج جفت می باشد که با ضربه زدن به یک دیگر صدا می دهد.


گروه دمام زنی معم