در حال بارگزاری....
دانلود

حذفی قسمت سوم امپراطور دریا

دومین حذفی ....وقتی ارباب لی(گروه یوم جانگ) برای معامله به منزل بانو جمی مییان......بانو جمی در حال آموزش دادن به دخترها است
البته این کلیپ بیشتر به درد خانومها میخوره تا آقایون:)))))))