در حال بارگزاری....
دانلود

موزه حمام قجر قزوین

حمام قجر قزوین متعلق به دوره قاجار با معماری قاجاری در شهر قزوین خیابان عبید زاکانی قرار دارد . دارای قسمت هایی مثل گرمخانه و چال حوض و خزانه آبگرم و آب انبار و نظافت خانه می باشد


مطالب پیشنهادی