در حال بارگزاری....
دانلود

بخش چهارم: سمینار معرفی دوره از حال بد به حال خیلی خوب

سخنران استاد حسین اقبالی نسب. مشاور و درمانگر خانواده، عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران. پایه گذار سبک زندگی هوشمندانه