در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ ترکی خراسان بی کلام-بابک اخلاقی-مراد منصوری

آهنگ بی کلام اجرا توسط هنرمندان ترک درگز-ویولون جناب آقای بابک اخلاقی.نقاره:جناب آقای مراد منصوری.من این آهنگ را به نیابت از محفل صمیمی هنرمندان در درجه اول به آقای محمد عرب خدری شاعر و فرهیخته درگزی تقدیم می کنم.و سپس به مردم خونگرم درگز تمام ترکان.آقای عرب خدری مدیر وبلاگ بهاریه هستند .arabkhedri.blogfa.com و دستورالعمل نوشتار ترکی خراسان با تطبیق ترکی قشقایی و آذربایجان را تدوین نمودند.یاشا