در حال بارگزاری....
دانلود

مهار آتش سوزی در آشپزخانه

هرگز من تصور نمی کنم که یک قاب دستمال خیس با یک سایز خاص بتواند یک آتش سوزی در ماهیتابه را مهار نماید .این یک نمایش تاثیر گذرا است (با زمان ۳۰ ثانیه و خیلی کوتاه) درخصوص چگونگی غلبه کردن بر یک آتش سوزی ساده در یک آشپزخانه در موقعیتی که روغن ماهی تابه دچار آتش سوزی گردیده است .لطفا