در حال بارگزاری....
دانلود

پخت میگو در 3 ثانیه به روش ژاپنی ها!!!

حتماً ببینید
با یک توپ هوا ، کمی آرد، زرده تخم مرغ، و شعله سوزان آتش می توانید در 3 ثانیه یک میگو را سرخ کنید
Siroom.com
Siroom.ir