در حال بارگزاری....
دانلود

بازگشایی سفارت انگلیس در تهران

پاسخ وزیر خارجه ایران به سوال خبرنگار رویترز درباره امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران و پاسخ وزیر خارجه بریتانیا درباره شعارهایی که در داخل ساختمان سفارت باقی مانده است