در حال بارگزاری....
دانلود

مضرات نوشابه(هر شیشه نوشابه معادل15قاشق شکر)

نوشابه موجب از بین رفتن کلسیم و منیزیم در بدن میشود و در نتیجه باعث ایجاد پوکی استخوان میگردد.همچنین باعث از بین رفتن بسیاری از بافتها و سلولها در بدن نیز میباشد و هر شیشه نوشابه معادل15قاشق شکر میباشد و باعث ایجاد دیابت میگردد
با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبتنام دربانک جهانی اهداسلول بنیادی ازطریق خونiscdp.tums.ac.ir(واقع دربیمارستان شریعتی تهران)به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم