در حال بارگزاری....
دانلود

حرکات جلو بازو

جلو بازو هالتر دست باز 4 ست 10-15 تکرار
جلو بازو دمبل چکشی 4 ست 16 تکرار
جلو بازو دمبل نشسته 4 ست 8 حرکت برای هر دست