در حال بارگزاری....
دانلود

گروه موسیقی بیان و مریم امیرجلالی

گروه موسیقی بیان با حضور ِ مریم امیرجلالی
بازسازی و تنظیم: عرفان گنجه ای، سپهر رفیعیان | آواز: غفور شیخ (رَهاوْ)
مریم امیرجلالی و گروه همخوانان
_____________________
عرفا ن گنجه ای: تار
سپهر رفیعیان: سنتور
پیمان قد یری: کمانچه ، همخوان
مرتضی فتحی: کمانچه ، همخوان
عبدالرضا جلالی:تار، همخوان
علیرضا مالکی:تار، همخوان
شایان یزدی زاده: تمبک، همخوان
بهروز قهاری: سازهای کوبه ای
محّمد ابراهیم پوستین چی: رَباب، همخوان
_____________________
گروه همخوانان:
صالح صفدری: همخوان
فیروزه فزونی: همخوان
رها یوسفی: همخوان
____