در حال بارگزاری....
دانلود

حضور رهبر در منزل شهید سردار سلیمانی

رهبر جمهوری اسلامی در منزل شهید سلیمانی گفت سردار سلیمانی در راه خدا از هیچی پروا نداشت و همه مردم نیز پس از شهادت حاج قاسم عزاداراند که نشان دهنده اخلاص بزرگ درون اون مرد است.
آدرس سایت : www.118file.com


19 دی 98