در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ کوتاهی از مرد دو هزار چهره (عکس با شورت ورزشی ...)

این ویدئو توسط سایت www.hovel.ir بارگزاری شده است. این ویدئو مربوط به پشت صحنه سریال طنز مرد دوهزار چهره است و آن قسمتی که وقتی طرف میگوید شما عکس با شورت ورزشی داری؟ و مهران مدیری سرش را به سمت شلوارش پایین میآورد و میخندد ...