در حال بارگزاری....
دانلود

زندگی روزمره در کره شمالی

برای دهه ها، کره شمالی و زندگی مردمان آن برای دیگر ساکنین دنیا پر رمز و راز و سرشار از جذابیت بوده است.زندگی 25 میلیون انسان در کره شمالی همواره تحت تاثیر سیاست است و به همین دلیل جزئیات زندگی روزمره آنها همواره مورد توجه جهان خارج می باشد.


مطالب پیشنهادی