در حال بارگزاری....
دانلود

کشتن با تیر مستقیم و جسارت به پیکر شهید

تیراندازی عمدی نظامیان رژیم صهیونیستی به طرف جوان فلسطینی در بیت المقدس