در حال بارگزاری....
دانلود

ویدیو نمایش دماپا مرکز نوآوریهای آموزشی ایران

جهت مشاهده نحوه عملکرد دو فلز غیر هم جنس در مقابل حرارت که با استفاده از این روش ترموستات ها ساخته می شوند.