در حال بارگزاری....
دانلود

گربه با ضریب هوشی بالا

آخ اگه یه گربه مثل این داشتم.......هر روز بهش لیست خرید و کارهای شخصیمو میدادم واسم انجام بده آخر شب هم جلوش یه ظرف گنده آجیل میذاشتم!!!