در حال بارگزاری....

آموزش کامل تنظیمات رسم منحنی در فضای 2 بُعدی در Matlab 2017

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/hcm2590
این قسمت از آموزش به رسم منحنی¬ها در فضای دو بعدی در نرم افزار Matlab 2017 اختصاص یافته است. از آنجایی که خروجی اکثر شبیه سازی¬ها به صورت گرافیکی و در قالب منحنی ارایه می¬شوند، لذا دانستن تنظیمات مربوط به نمایش یک منحنی از اهمیت زیادی برخوردار است. حالت¬های مختلف مربوط به نمایش منحنی¬ها در نرم افزار Matlab 2017 به طور کامل آموزش داده شده است. به عنوان مثال، نمایش دو یا چند منحنی بر روی یک شکل، یا نمایش چند منحنی در یک شکل به صورت مجزا، نمایش چند منحنی در چند شکل مجزا، تنظیمات مربوط به نوع خط، رنگ و شبکه بندی تصاویر و سایر مواردی که در ارایه یک خروجی مطلوب از سوی نرم افزار نیازمند است، در این ویدیو آموزش داده شده است.
همچنین از جمله موارد چالشی در خصوص چاپ یک منحنی، نوشتن بر روی آن است که در این ویدیو به آن پرداخته شده است. نحوه نوشتن حروف یونانی بر روی شکل¬ها و همچنین نحوه قرار دادن علایم مهم بر روی اشکال نیز آموزش داده شده است. پس از مشاهده این دوره آموزشی، ترسیم نمودارهای لگاریتمی و قطبی نیز بسیار آسان خواهد بود.


20 دی 96