در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر پزشکیان اصولگرا یا اصلاح طلب ؟

دکتر پرشکیان تصریح کرد: معتقدم مملکت اگر بخواهد به آن اهدافی برسد که در چشم انداز قرار است برسیم باید خودمان را اصلاح کنیم و بدون اصول هم نمی شود کاری کرد. یعنی آدمی که اصول نداشته باشد روی پایه ای بند نیست. پس در حقیقت می شود گفت «اصولگرای اصلاح طلبیم».

متن این ویدیو در سایت انصاف نیوز (رسانه کمپین انتخاباتی دکتر پزشکیان) به آدرس:
http://www.ensafnews.com/?n=42