در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش مدیریت مالی در اقتصاد خانواده

در این کلیپ استاد بهروزی در سمینار بزرگ مدیریت مالی در اقتصاد خانواده سخنرانی مینماید.
رضا بهروزی اولین مدرس مالی و سرمایه گذاری در ایران
واحد آموزش02188390282