در حال بارگزاری....
دانلود

superfluid He

در این ویدیو برخی ویژگی های ابرشاره هلیوم آزمایش می شود.