در حال بارگزاری....
دانلود

ویدیو آموزشی احجام گسترده مرکز نوآوریهای آموزشی ایران

احجام هندسی از صفحاتی تشکیل شده اند، با قرار گیری این صفحات در فضا اشکال هندسی پدید می آیند. محصولی جدید از مرکز نوآوریهای آموزشی ایران یادگیری این مبحث را بسیار آسان ساخته است. این ویدیو نحوه آموزش به دانش آموزان را نشان میدهد.
برای تهیه این محصول با ما تماس حاصل فرمایید