در حال بارگزاری....
دانلود

تامل قبل از شروع هرکاری

- یکی از تکنیک ها که مانند تاخیر انداختن خشم می باشد ، اینگونه است که همیشه قبل از آغاز هرکاری حداقل چند ثانیه توقف شود و بعد از تمرکز و توجه آن کار شروع شود.


17 فروردین 97
مطالب پیشنهادی