در حال بارگزاری....
دانلود

قزوین شهر ی که حمام 300 ساله قجری را در خود دارد

حمام قجر یادگار دوران صفویه و از بزرگ‌ترین گرمابه‌های شهر قزوین است که چون نگینی زیبا در بین آثار تاریخی شهر می‌درخشد.


30 آبان 98