در حال بارگزاری....
دانلود

فداکاری کودک سوری برای نجات جان یک دختربچه

یک کودک سوری برای نجات جان یک دختربچه جان خود را به خطر انداخت و در نهایت موفق به نجات جان وی شد.