در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش زبان انگلیسی.چهار کلمه بسیار کاربردی.آموزش گرامر زبان انگلیسی

چهار کلمه بسیار کاربردی.آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
.
تفاوت این چهار کلمه در زبان انگلیسی
few, a few, little, a little
.
حالا که یاد گرفتی تست آخر ویدیو رو جواب بده!


3 بهمن 99