در حال بارگزاری....
دانلود

تصادف یک کادیلاک قدیمی و یک کادیلاک جدید

آیا این جمله که هرچه خودرو بزرگتر امن تر صحیح است؟