در حال بارگزاری....
دانلود

جواد مقدم با مرحوم سید جواد ذاکر مشغول صبحانه خوردن

فیلم خصوصی مرحوم سید جواد ذاکر با کربلایی جواد مقدم در حال صبحانه خوردن با نوای مقدم