در حال بارگزاری....
دانلود

مرحوم حضرت آیت الله فقیه امامی در باره ی حضرت فاطمه الزهرا (س)

خدایا تو شاهدی ، توشاهدی که ما با اینکه گنه کاریم ولی حب علی(ع) وفاطمه زهرا (س) توی دلمون هست.توشاهدی مابااین که گنه کاریم ولی از ظلم هایی که به اهل بیت(ع) کردنند ناراحت میشیم. تو شاهدی که بغض دشمنای اهل بیت رو داریم.تو شاهدی که دهه ی فطمیه رو عزاداری میکنیم. تو شاهدی با این که گنه کاریم ولی محرم واسه حسینت عزاداری میکنیم.و از تو کمک میجوییم تو اون روزی که هیچ کسی به فکر کسی دیگر نیست همون روزی که تو وعدشو دادی و گفتی نزدیکه و قطعا وعده ی خدا حق است. شاهدی که کسی رو جز اهل بیت(ع) نداریم ، شاهدی که چیزی جز