در حال بارگزاری....
دانلود

بمب اتم در دستان عربستان سعودی ( رونمایی بمب اتم )!!!!!

و اینک خائن الحرمین در عربستان سعودی ، نخستین کشور در خاورمیانه است که آشکارا موشک های هسته ای DF3 خود را به نمایش گذاشت.
تصاویر منتشر شده از رژه نظامی عربستان سعودی به نام


مطالب پیشنهادی