در حال بارگزاری....
دانلود

موسیقی شنیدنی و فوق العاده فیلم نوح

اثر فوق العاده کلینت منسل موسیقیدان و تنظیم کننده اهل انگلیس گیتارزن و خوانندهٔ اصلی گروه پاپ ویل ایت ایتسلف است. بعد از جدا شدن از گروه پاپ ویل ایت ایتسلف، دوست او دارن آرونوفسکی او را برای ساختن موسیقی متن فیلم پی استخدام کرد و منسل، با موسیقی متن سازی آشنا شد.بعد از آن منسل برای فیلم بعدی دارن آرنوفسکی : مرثیه ای برای یک رویا موسیقی متن دیگری ساخت که قطعه اصلی آن بسیار معروف شد.